PiemonteseItaliano


nana
pronuncia: /ˈnana/
sostantivo femminile

nanna

permalink


Sfoglia il dizionario

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

(agg.)
(s. masch.)
nafta (s. femm.)
naja (s. femm.)
nan (s. masch.)
nana (s. femm.)
nano (agg.)
nàpola (s. femm.)
nàpoli (agg.)
nàpoli (s. masch.)
narativa (s. femm.)
narcis (s. masch.)
narcòtich (s. masch.)
nariss (s. femm.)
narsis (s. masch.)
nas (s. masch.)
nasal (agg.)
nasé (v.)
nasel (s. masch.)
nasse (v.)


---CACHE---