PiemonteseItaliano


nana
pronuncia: /ˈnana/
sustantiv feminin

nanna

permalink


Sfoglia il dizionario

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

(ag.)
(s. masc.)
nafta (s. fem.)
naja (s. fem.)
nan (s. masc.)
nana (s. fem.)
nano (ag.)
nàpola (s. fem.)
nàpoli (ag.)
nàpoli (s. masc.)
narativa (s. fem.)
narcis (s. masc.)
narcòtich (s. masc.)
nariss (s. fem.)
narsis (s. masc.)
nas (s. masc.)
nasal (ag.)
nasé (v.)
nasel (s. masc.)
nasse (v.)