PiemonteseItaliano


vzinansa
pronuncia: /vziˈnaŋsa/
sustantiv feminin

vicinanza

permalink


Sfoglia il dizionario

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

vzin (ag.)
vzin (s. masc.)
vzin (prep.)
vzin (av.)
vzinansa (s. fem.)
vzinanse (sost fem. pl.)
zabò (s. masc.)
zàfir (s. masc.)
zafran (s. masc.)
zagajé (v.)
zàin (s. masc.)
zampon (s. masc.)
zanada (s. fem.)
zandarm (s. masc.)
zanzara (s. fem.)
zanzariera (s. fem.)
zanzij (s. masc.)
zanziva (s. fem.)
zebra (s. fem.)