PiemonteseItaliano


obligà
pronuncia: /ubliˈga/
agetiv

obbligato

permalink


Sfoglia il dizionario

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

obietiv (s. masc.)
obIigà (ag.)
obitòri (s. masc.)
oblì (s. masc.)
oblich (ag.)
obligà (ag.)
òbligh (s. masc.)
oblighesse (v. pron.)
oblò (s. masc.)
òca (s. fem.)
ocàgin (s. fem.)
ocasion (s. fem.)
ocasional (ag.)
ocean (s. masc.)
ochèt (s. masc.)
ochëtta (s. fem.)